Antibody| Wanleibio®抗體 首頁 > Wanleibio®科研試劑 > Wanleibio®抗體

  Wanleibio®抗體

  Antibody
  Wanleibio®抗體

  AG环亚集团®抗體是我公司自主研發的品牌產品,擁有成熟的生產技術和高效的作業流程,為我們的抗體庫提供豐富的種類和資源,我們現含上千種多克隆抗體和單克隆抗體,可用於Western Blot、IHC、IF、ELISA和Co-IP等多種免疫學實驗,產品靈敏度高,可重現性好。

  Wanleibio®抗體

  Antibody

  A20/TNFAIP3

  Cat.No:WL00820
  Application: WB;IHC
  Species: human

  50ul/899.00元

  100ul/1599.00元

  A20/TNFAIP3

  ABCG2

  Cat.No:WL03294
  Application: WB
  Species: mouse; rat

  50ul/899.00元

  100ul/1599.00元

  ABCG2

  ABCG2

  Cat.No:WL03192
  Application: WB
  Species: human; mouse; rat

  50ul/899.00元

  100ul/1599.00元

  ABCG2

  ACTH

  Cat.No:WL0215
  Application: WB;IHC
  Species: human; mouse; rat

  50ul/899.00元

  100ul/1599.00元

  ACTH

  Actin

  Cat.No:WL0002d
  Application: WB
  Species: human; mouse; rat

  50ul/899.00元

  100ul/1599.00元

  Actin

  Activin Receptor Type IIA

  Cat.No:WL02992
  Application: WB
  Species: human; mouse; rat

  50ul/899.00元

  100ul/1599.00元

  Activin Receptor Type IIA

  Aggrecan

  Cat.No:WL02316
  Application: WB;IHC
  Species: human; mouse; rat

  50ul/899.00元

  100ul/1599.00元

  Aggrecan

  Aggrecan

  Cat.No:WL02075
  Application: WB
  Species: human

  50ul/899.00元

  100ul/1599.00元

  Aggrecan

  Ah Receptor

  Cat.No:WL02657
  Application: WB;IHC
  Species: human

  50ul/899.00元

  100ul/1599.00元

  Ah Receptor

  AKT

  Cat.No:WL02379a
  Application: IHC
  Species: human; mouse; rat

  50ul/899.00元

  100μl/1599.00元

  AKT
  1209條 < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ..121 >

  Wanleibio®抗體

  蛋白研究相關產品

  Western相關產品係列

  病理檢測產品係列

  凋亡檢測產品係列

  分子研究產品係列

  細胞研究產品係列

  生理指標測定產品

  核酸與蛋白互作產品係列

  AG环亚集团抗體免費試用 SCI基金整體服務 焦點訪談
  tunel
  tunel
  關閉
  网站地图:sitemap